מלם-תים
ידיעות
מלם שכר פיתחה מערכת תשלומי מעסיקים לקופות
14/08/2014

מלם שכר,  משיקה מערכת אינטרנטית חדשנית לדיווח התשלומים הפנסיוניים לגופים המוסדיים השונים. המערכת מאפשרת למעסיקים, באשר הם, לבצע את תשלומיהם החודשיים לקופות בקלות, ומאידך, הגופים המוסדיים יקבלו את הדיווחים באופן ממוכן ומאובטח. תהליך זה יאפשר לגופים המוסדיים לנהל ביתר יעילות את קליטת הרשימות והתקבולים ובכך לצמצם את הכספים הלא מזוהים שהועברו אליהם המעסיקים בגין עובדיהם.

 

במהלך השנים האחרונות הפכו תשלומיהם של המעסיקים לקופות הגמל למורכבים, ועתירי עבודה, פועל יוצא של שינויים רגולטורים ומבניים בעולם החיסכון ארוך הטווח. תשלומים אלה, המבוצעים בגין מאות אלפי שכירים בישראל מידי חודש, מתבצעים מקרים רבים  באופן ידני ולא מבוקר.  "רפורמת הניוד" ושינויים נוספים שחלו בעולם החיסכון לטווח ארוך הביאו לכדי קושי נוסף בניהול המידע ובשיוך הכספים לעמיתים.

 

מערכת תשלומי מעסיקים תאפשר לכל מעסיק במשק שיעבור להשתמש בשרות זה, ליהנות מתהליך ממוכן, מבוקר, ומתועד אשר יחסוך בזמן עבודה, יאפשר צמצום כמות השגויים והליקויים וייעול של תהליכי עבודה.

עם השלמת פעילות המעסיק החודשית, מקבלת הקופה באופן ממוכן ומאובטח פירוט של נתוני ההפקדות בגין המבוטחים,  וכן את הכספים אשר יועברו באמצעות מס"ב או הרשאה לחיוב חשבון .

 

המערכת מושתתת על מודל אספקת שירותים, על בסיס תוכנה המותקנת על הענן של מלם שכר (SAAS), כך שרכישת השירותים אינה מצריכה רכישת חומרה כלשהי, והיא מאפשרת לכל מעסיק להירשם לשירות בקלות ובאופן מקוון.

כמו כן, המערכת נותנת מענה גם לגורמים (כגון: משרד רו"ח) המבצעים את הדיווחים בעבור המעסיקים.

 

באמצעות מערכת "תהל" משיגים הן המעסיק והן הגוף המוסדי המקבל את מירב הבקרה והיעילות בביצוע תשלומי המעסיק בגין עובדיו לקופות השונות.

 

צור קשר  |  מפת אתר  |  English Malam-Team   All rights reserved